تصاویر ماهواره ای

تهيه، پردازش و تفسیر تصاویر ماهواره ای در کاربردهای مختلف به ويژه اجرای پروژه های کاربردی از جمله زمينه های فعالیت هینکو بعنوان شرکت تخصصی GIS و سنجش از دور محسوب می شود. شرکت سنجش از دور هینکو تاکنون خدمات متنوعی در زمینه تهيه و پردازش تصاویر ماهواره ای از سنجنده های مختلف برای سازمان ها ارائه کرده و از سابقه و تجربه قابل توجهی زمینه های زير برخوردار است.

  • تهيه عکس نقشه ماهواره ­اي و تصاوير اورتوفتو
  • ارائه خدمات مشاوره در امور سنجش از دور و تفسير بصري و رقومي داده ها
  • بررسی و تهيه گزارش از سطح پراکنش محصولات کشاورزي با استفاده از تصاوير ماهواره اي
  • تهيه و بروزرسانی نقشه کاربري و پوشش اراضي Land use & Land cover و اشکال زمين Land Form
  • تهيه نقشه تغييرات کاربري و پوشش اراضي با استفاده از داده ­هاي ماهواره­اي چند زمانه
  • ارزیابی و برآورد سطح زير کشت محصولات کشاورزي با استفاده از تکنيک هاي سنجش از دور و GIS
  • ارائه تصاوير ماهواره ­اي Aster و ETM+ پوشش کشور و ارائه خدمات مشاوره در زمينه تهيه و پردازش ساير داده ­هاي ماهواره­اي با توان تفکیک مکانی بالا نظير World View, GeoEye
بازگشت به بالا