آموزش

هينکو به عنوان شرکت تخصصی GIS و IT با ۱5 سال سابقه آموزش، اجرا، مشاوره و نظارت بر طرح های GIS، دوره­ های آموزش کاربردی و عملی در حوزه های مختلف سیستم اطلاعات مکانی GIS برگزار می کند.

سابقه اجرايی هینکو اين امکان را فراهم آورده است، دوره­ های آموزشی سیستم های اطلاعات مکانی GIS و سنجش از دور و برخی نرم افزارهای تخصصی نظير CYME، Digsilent را بر اساس نيازهای بومی و اطلاعات سازمان های مختلف برگزار و طی آن مفاهيم سيستم را بصورت تئوری و عملی با هدف فرهنگ سازی و انتقال تکنولوژی ارائه نمايد. آموزش مبانی و مفاهیم GIS، برگزاری دوره پیشرفته پردازش تصویر و سیستم های اطلاعات مکانی، ارائه سرفصل ها و برنامه های آموزشی سیستم های اطلاعات مکانی GIS بر اساس نیازهای سازمانی از جمله فعالیت های شرکت GIS هینکو می باشد.

بازگشت به بالا