GIS Ready و بروزرسانی نقشه

اطلاعات مکاني بر حسب دقت و مقياس مورد نياز و سطح پوشش و همچنين هزينه و زمان به روشها و از منابع مختلفي توليد مي شوند و کاربردها و نحوه استفاده از داده ­ها در سازمانهاي مختلف بسته به اهداف مورد نظر متفاوت هستند، بطوريکه بخشي از اطلاعات نقشه ­اي مستقيما وارد چرخه فعاليت­ هايسازماني مي­ گردد و استفاده بخشي نيز مستلزم انجام پردازش­هاي لازم مي­ باشد. شرکت GIS انسان و محيط در امور فوق به توليد داده­ از منابع سنجش از دور و نقشه­ ها و پايگاه هاي داده مکاني موجود، اهتمام مي ­ورزد و از توانمنديهاي قابل توجهي براي پردازش داده ­ها در امور مختلف به شرح ذيل برخوردار است:

 • تهيه مدل جامع ارتفاعي شهري و منطقه ای
 • تهيه فتومپ ماهواره­ای با جديدترين تصاوير ماهواره ­ای
 • تهيه و بروزرسانی نقشه های پايه و کاربري و پوشش اراضي (Land use & Land cover)
 • تهيه و بهنگام سازی اطلاعات نقشه­ اي تخصصی مورد نياز شرکتهای مخابرات، آب و فاضلاب، گاز و ... نظير نقشه­های Clutter, Vector, Backdrop Map و ...
 • آماده­ سازی GIS Ready نقشه­ طرحهاي اجرائي، طرحهای تفصيلي و جامع شهري شهرداری ها در مقیاس های مختلف
 • موزاييک و تهيه عکس نقشه­ های ماهواره­اي شهری و منطقه ای بر اساس نیازهای سازمانی
 • تهيه و بروزرسانی نقشه تغييرات کاربري و پوشش اراضي با استفاده از تصاویر ماهواره­اي چندزمانه
 • تهيه داده ­هاي ماهواره ­اي نظير World View, GeoEye, Aster, ETM و ...

هینکو بعنوان شرکت تخصصی GIS طی 15 سال اخیر، تجارب قابل ملاحظه ای در زمینه تولید و آماده سازی GIS Ready و بروزرسانی نقشه های پايه، بلوک شهری و اطلاعات تخصصی سازمان های مختلف با استفاده از تصاویر ماهواره ای کسب کرده است که برخی از آنها عبارتند از :

 • بروزرسانی نقشه بلوک شهر تهران با اسنفاده از تصاوير Ikonos (شهرداری تهران)
 • بروزرسانی نقشه بلوک آماری تهران با اسنفاده از تصاوير Ikonos (شهرداری تهران)
 • آماده سازی GIS Ready نقشه های طرحهای اجرایی شهرداری تهران
 • تهيه نقشه های تخصصی شرکتهای مخابراتی (لایه های کلاتر Clutter، وکتور Vector، فتومپ Photomap و ...) بيش از 50 شهر کشور در محیط برنامه نرم افزاری ASSET
 • تهیه مدل ارتفاعی جامع شهر تهران (شهرداری تهران)
 • بروزرسانی و آماده سازی نقشه پایه شهر وحیدیه (شهرداری وحيديه)
 • تهيه و بروزرسانی لایه معابر شهری اهواز در محیط GIS با استفاده از تصویر ماهواره ای (شرکت ايرانسل)
 • بروزرسانی و آماده سازی نقشه پایه شهر تبریز طبق مدل داده شرکت توانیر (شرکت توزيع برق تبريز)
بازگشت به بالا