خدمات هینکـو

تمرکز اصلی شرکت مهندسی تحقیقات و توسعه انسان و محیط بر روی خدمات مبتنی بر نقشه و سیستم GIS و همچنین نرم افزارهای مرتبط با چنین سیستم ها می باشد.

مشاوره و نظارت

از جمله مهمترين عوامل موفقيت پروژ‌ه‌هاي فناوري اطلاعات IT, بهره مندی از خدمات مشاوره و دستگاه نظارتي براي مدیریت و كنترل مراحل مختلف اجرايي پروژه است. شركت مهندسي تحقيقات و توسعه انسان و محيط (هینکو)، بعنوان يکی از شرکتهای پیشرو GIS کشور با برخورداری از دانش و تجربه بالاي حاصل از اجراي پروژه هاي مختلف در زمینه های مطالعات، پیاده سازی و راه اندازی، آمادگي ارائه خدمات مشاوره، نظارت در حوزه های انفورماتيک ، GIS و SDI در سازمان ها را ذيل را دارد.

  • مشاوره و نظارت بر طرح های انفورماتیک
  • مشاوره و نظارت بر طرحهای GIS
  • مشاوره و اجرای زير ساخت داده های مكانی (SDI)

تصاویر ماهواره ای

تهيه، پردازش و تفسیر تصاویر ماهواره ای در کاربردهای مختلف به ويژه اجرای پروژه های کاربردی از جمله زمينه های فعالیت هینکو بعنوان شرکت تخصصی GIS و سنجش از دور محسوب می شود. شرکت سنجش از دور هینکو تاکنون خدمات متنوعی در زمینه تهيه و پردازش تصاویر ماهواره ای از سنجنده های مختلف برای سازمان ها ارائه کرده و از سابقه و تجربه قابل توجهی زمینه های زير برخوردار است.

  • تهيه عکس نقشه ماهواره ­اي و تصاوير اورتوفتو
  • ارائه خدمات مشاوره در امور سنجش از دور و تفسير بصري و رقومي داده ها
  • بررسی و تهيه گزارش از سطح پراکنش محصولات کشاورزي با استفاده از تصاوير ماهواره اي

GIS Ready و بروزرسانی نقشه

اطلاعات مکاني بر حسب دقت و مقياس مورد نياز و سطح پوشش و همچنين هزينه و زمان به روشها و از منابع مختلفي توليد مي شوند و کاربردها و نحوه استفاده از داده ­ها در سازمانهاي مختلف بسته به اهداف مورد نظر متفاوت هستند، بطوريکه بخشي از اطلاعات نقشه ­اي مستقيما وارد چرخه فعاليت­ هايسازماني مي­ گردد و استفاده بخشي نيز مستلزم انجام پردازش­هاي لازم مي­ باشد.

  • تهيه مدل جامع ارتفاعي شهري و منطقه ای
  • تهيه فتومپ ماهواره­ای با جديدترين تصاوير ماهواره ­ای
  • تهيه و بروزرسانی نقشه های پايه و کاربري و پوشش اراضی

آموزش

هينکو به عنوان شرکت تخصصی GIS و IT با ۱5 سال سابقه آموزش، اجرا، مشاوره و نظارت بر طرح های GIS، دوره­ های آموزش کاربردی و عملی در حوزه های مختلف سیستم اطلاعات مکانی GIS برگزار می کند.

بازگشت به بالا