یکی از نیازمندی های شرکت توانیر ، استعلام حریم برای احداث خطوط نیرو،نیروگاه ها،پست های انتقال و فوق توزیع می باشد . به عنوان مثال در این زمینه به منظور اخذ مجوز احداث شبکه های برق در املاک تحت تصرف سازمان های دولتی، صدور مجوز اعطای انشعابات برق به متقاضیان ،اخذ مجوز حفاری خطوط زیرزمینی
انتخاب مقياس بنا به تعريف مقياس عبارتست از نسبت يك طول بر روي نقشه به طول متناظر بر روي زمين. مقياس يك نقشه تعيين كننده دقت هندسي عوارض نقشه، تعداد كلاسهاي عوارض، تنوع و تعداد عوارض در نقشه مي باشد بنابراين همواره انتخاب مقياس بهينه موضوع بحث كاربران نقشه بوده است. از آنجايي كه اطلاعات
بازگشت به بالا