کلاینتهای نسخه سرور نرم افزارGIS به سه گروه وب، موبایل، و دسکتاپ تقسیم می شوند، که متناسب با نیازمندی های هر یک، سه نوع API ارائه می شود. در APII های مربوطه امکان اتصال مستقیم به پایگاه داده وجود نخواهدداشت، بلکه از طریق برنامه های نوشته شده بر پایه آنها فقط می توان از سرویس

وب سرویس های GIS

به منظور انجام آنالیزها و قابلیت های خاص در نسخه سرور نرم افزار بومی سامانه اطلاعات مکانیGIS پایه صنعت برق، متناسب با کاربرد سرویس های مکانی ویژه در محیط وب توسعه داده خواهد شد . این سرویس ها شامل موارد زیر می شوند: WMS : این سرویس جزء یکی از مهمترین سرویس های نقشه سازی

نسخه سرور نرم افزار GIS صنعت برق

نسخه سرور نرم افزاربومی سامانه اطلاعات مکانی پایه صنعت برق، ارائه دهنده مجموعه هایی از مهمترین قابلیتهای توسعه داده شده در برنامه های تخصصی نوشته شده در زبان های C++ ، .NET و Java می باشد. در این نسخه بر پایه هسته اصل نرم افزار، وب سرویسهای GIS ی و API های تخصصی برای کلاینتهای
یکی از نیازمندی های شرکت توانیر ،امکان برقراری ارتباط نرم افزار GIS با سایر سامانه ها و نرم افزارهای تخصصی مورد استفاده در صنعت برق می باشد، به طوری که امکان نمایش آنالیز های خاص شبکه برق در نرم افزار GIS و همچنین قابلیت گرفتن خروجی ارائه ورودی به نرم افزارهای تخصصی صنعت برق وجود
بازگشت به بالا