درباره مـا

مهندسی تحقیقات و توسعه انسان و محیط

شرکت مهندسی تحقیقات و توسعه انسان و محیط (هینکـو) به عنوان مشاور و مجری GIS، اساس فعالیت خود را بر فناوری اطلاعاتی IT، سيستم های اطلاعات مکانی GIS، تهیه و پردازش تصاویر ماهواره ای، طراحی و توسعه سيستم های سازمانی و ارائه خدمات مشاوره و نظارت پایه ریزی کرده و در این راه توانسته است، خدمات متمايزی در زمینه های مطالعات امکانسنجی، تهیه سند راهبردی (نقشه راه GIS)، مشاوره و نظارت بر طرح های انفورماتيک، توليد، GIS Ready و بروزرسانی نقشه های پايه مطابق با استانداردهای مدون سازمان ها، طرح های جامع، طرح های تفصيلی و طرح های اجرايی شهرداری ها و ارائه نرم افزارهای مختلف برای مشتریان خود ارائه نماید.

در عصر حاضر، استفاده از سیستم های اطلاعاتی GIS برای شرکت ها و سازمان ها و افراد حقیقی به یک ضرورت غیر قابل اجتناب تبدیل شده است و از این رو هینکـو به عنوان يک شرکت تخصصی IT و GIS با به خدمت گرفتن نیروهای متخصص و مجرب و با تاکید بر استفاده از روش و تکنیک های نوین، همواره خدمات متمایزی به مشتریان خود ارائه داده و کسب رضایت آنها را مهمترین اولويت خود قرار داده است.

تجربه اجرای طرح های مطالعاتی، ارائه خدمات مشاوره سیستم اطلاعات مکانی GIS، نظارت و کنترل کيفی پایگاه داده، تهيه و تدوين دستورالعمل و استانداردهای GIS، تدوین سند راهبردی فناوری اطلاعات IT و نقشه راه GIS سازمان های مختلف، شناخت کافی از وضعیت سيستم های اطلاعات مکانی را برای شرکت GIS هینکو فراهم آورده و آن را در زمره شرکت های پيشرو در زمينه سیستم های اطلاعات مکانی GIS، فناوری اطلاعات IT و خدمات پردازش و تفسیر داده های ماهواره ای -دورسنجی - قرار داده است.

مدیر عامل: علی جهانی

هینکــو

15+

سال سابقه فعالیت

400+

مشتری در سطح کشور

300+

پروژه اجرا شده

60+

نفر نیروی متخصص
بازگشت به بالا